CWI

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is onderdeel van het UWV. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en de Ziektewet.