Geotruck

De Geotruck is een mobiel leslokaal met het loeispannende, leerzame, lesuurvullende spel EarthQuest. De Geotruck rijdt in het kader van het Internationaal Jaar van de Aarde. Het doel is om scholieren bewust te maken en te informeren over thema's als klimaatverandering, energievoorziening, groeiende wereldbevolking en natuurrampen.