Mijnbalansventilatie.nl

Balansventilatie met warmteterugwinning is de meest energiezuinige manier om het huis te ventileren. Het past binnen het Nederlandse overheidsbeleid om minimaal 25% CO2-reductie te realiseren. Inmiddels beschikken al meer dan 350.000 huishoudens in Nederland over dit innovatieve systeem en er komen er jaarlijks tienduizenden bij. Daarmee hebben bijna een miljoen Nederlanders balansventilatie in huis.