Bixie Baseball

Opdracht

Ontwikkel een website waarmee het Bixie Network meer sponsorgelden binnen kan halen. De website moet interactief zijn, moet prettig zijn om mee te werken en alle Bixie Network-spelers moeten op de site komen.

Uitvoering

Extrea ontwikkelde de website voor het Bixie Network en droeg daarmee bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vorm van talentontwikkeling. Het genereren van sponsorgelden vindt plaats op drie niveaus: Adopt a Bixie, Dress a Bixie en Equip the Bixies. Het hoogtepunt van de website is Dress a Bixie, een online game waar de honkballers tegen elkaar strijden om ballen te verzamelen om hun online alterego te kunnen pimpen.

Impressie(s)