ROI International

Opdracht

Visualiseer de schematische weergaven van de capacity-structuur.

Uitvoering

ROI International gaf Extrea de opdracht om de zogenaamde "capacity-structuur" te visualiseren in een interactieve driedimensionale diamant. Extrea combineerde 3D met Flash om het 3D-gevoel te simuleren.

Impressie(s)