ThiemeMeulenhoff

Opdracht

Ontwikkel een demo voor web en cd die de beslissingnemers op de scholen de werking van Digi-Trainer uitlegt en hen overtuigt van haar kracht.

Uitvoering

Sinds 2009 wordt het vmbo-B-examen digitaal afgenomen. ThiemeMeulenhoff benaderde Extrea voor het ontwikkelen van een interactieve presentatiedemo voor de Digi-Trainer. Digi-Trainer is een online programma waarmee het examen voorbereid kan worden.

Impressie(s)